maroof
01 شهریور 1401 - 16:57

افزایش ۲۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی تا سال ۱۴۰۴

همدان- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان عنوان کرد: تا سال ۱۴۰۴ به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی خواهیم رسید. رضا بهراملو در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه به خاک و زمین و حفظ آن برای نسل‌های آینده؛ گفت: وظیفه مجموعه کشاورزی تولید بهینه، امنیت غذایی پایدار، افزایش کمی و کیفی تولید با حداقل مصرف نهاده‌ها است. بهراملوخبرنگار مهروی با تاکید بر اینکه زمین ثابت است پس باید به سمت تولید علم محور حرکت کنیم. اگر تولید سنتی باشد جوابگوی نسل‌های آینده ما نخواهد بود، گفت: باید در این مسیر با نگاه‌ها و برنامه ریزی های علمی گام برداریم. ریزیهایرئیس سازمان جهادکشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه باید بحث یاوران تولید به جد پیگیری شود؛ افزود: باید در کنار بررسی وضعیت موجود، مسائل قبل از کشت، هنگام کشت و حتی بازار محصول را نیز بررسی کنیم بدین منظور کمیته‌ای در این راستا تشکیل شده است. جهادکشاورزیبهراملو تصریح کرد: با این کمیته‌های فنی تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل به ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تولید می رسیم. بهراملومیرسیم
منبع: مهر
شناسه خبر: 643547